Dostępne metody:

APIDescription
POST api/v1/Search/AddRequest

Dodaj nowe wyszukanie

GET api/v1/Search/GetRequest/{id}

Pobierz stan i dane o zleconym wcześniej wyszukaniu